Sliter du med å betale gjelden?

Sliter med med å betale renter og avdrag på forbrukslån og andre dyre kreditter? Du er ikke alene. Stadig flere nordmenn låner mer enn de klarer å betjene, og får sliter over tid med å betale gjelden sin. Selv om situasjonen kan virke håpløs så er det lys i enden av tunellen, og du trenger ikke å havne på Luksusfellen selv om du har mistet oversikten økonomisk. Det som imidlertid er viktig er at du tar tak i problemet så fort som mulig før situasjonen blir enda verre.

Kontakt baken og forklar situasjonen

Ikke dropp å åpne regningene dine selv om du sliter med å betale forbruksgjelden din. Regningene blir ikke borte selv om du legger dem i en skuff. Det er viktig å ta tak i problemene når de oppstår. Dersom du merker at du sliter med å betale gjelden din bør du derfor ta kontant med banken eller lånetilbyderen så snart som mulig å forklare situasjonen. Banken er garantert mer forståelsesfull enn du kanskje tror, og den har ingen interesse i at du misligholder lånet ditt – det taper bare begge parter på. Derfor er banken normalt behjelpelig med å finne en løsning på situasjonen din.

Du bør ta kontakt med banken med en gang du opplever at du ikke kommer til å klare å betale et avdrag på lånet ditt. At du tar tak i betalingsproblemene før avdrag blir misligholdt er noe banken setter pris på. Du vil bli møtt med forståelse, bankfolk er mennesker de og. Dersom du vet at betalingsproblemene er midlertidige, du har f.eks. byttet jobb og går glipp av lønn i en periode eller er midlertidig arbeidsledig, bør du be banken om å få avdragsfrihet på lånet eller kredittkortet ditt i en periode. Gjelden blir ikke borte, men du får et pusterom. Ofte er det mulig å be om å bare betale renter i en periode dersom du har noen betjeningsevne.

Er betalingsproblemene av en mer langvarig karakter bør du undersøke med banken hvilke avtaler det er mulig å få til. Som nevnt så har bankene ingen interesse i at du misligholder lånet ditt. Du bør derfor forsøke å forhandle på renter, slik at disse f.eks. settes ned, eller få til andre løsninger som lengre nedbetalingstid med lavere avdrag hver måned. Bankene er vant til slike situasjoner, og har normalt en god ide om hvilke løsninger som kan være aktuelle.

Ikke la lånet gå til inkasso!

Ikke putt hodet i sanden og la lånet gå til inkasso selv om du opplever problemer med å betale gjelden din. Dersom lånet blir sendt til inkasso står du i fare for at låneavtalen blir sagt opp. Da forfaller hele lånebeløpet umiddelbart, og har du betalingsproblemer fra før er det garantert ikke enklere å betale hele lånet på en gang. Dersom låneavtalen blir sagt opp er det et inkassofirma som tar over som kreditor. Merk at disse normalt er vanskeligere å forhandle med enn bankene i forhold til avdrag, men også her er det muligheter for å få til avdragsløsninger. Dersom lånet har blitt sagt opp vil du normalt også få en betalingsanmerkning. Denne gjør det vanskeligere å få innvilget ny kreditt og nye lån, men betalingsanmerkningen forsvinner så fort du har gjort opp gjelden din.

Virker alt håpløst og du trenger noen å rådføre deg med kan du ta kontakt med Gjeldsofferaliansen. De har også en gjeldstelefon du kan ringe for å få veiledning.